Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben

Látogatók

Oldalainkat 446 vendég és 0 tag böngészi

Gazdasági társaság feladatának önkormányzati költségvetési szerv általi átvétele

A VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (Cg.: 07-09-015167, székhelye: 2481 Velence, Balatoni út 65. fsz. 1., adószáma: 14458853-1-07, főtevékenysége (TEÁOR 08) 8621’08 általános járóbeteg-ellátás, a továbbiakban: Nonprofit Kft.), 2024. június 14.-napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban: Áht. – 11/A. §-a alapján megszűnik, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89. §-ában meghatározott feladatkörét, az általános járóbeteg-ellátáshoz kapcsolódó feladatait alaptevékenységként egy újonnan alapítandó költségvetési szerv VELENCEI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ megnevezéssel fogja ellátni, mely költségvetési szerv törzskönyvi bejegyzése még nem történt meg.

A feladat átvételére és a Nonprofit Kft. megszüntetésére Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéről és a Társaság megszüntetéséről szóló 14/2024. (IV.26.) számú rendelete alapján, valamint Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV.23.) önkormányzati rendelete, Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV.19.) önkormányzati rendelete, Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV.24.) önkormányzati rendelete, Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete, Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelete, Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV.22) önkormányzati rendelete és Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IV.24.) önkormányzati rendelete alapján kerül sor.

Az átvétel során a tagi önkormányzatot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a polgármester képviseli: Velence Város Önkormányzatát Gerhard Ákos Emőd polgármester, Kápolnásnyék Község Önkormányzatát Podhorszki István polgármester, Nadap Község Önkormányzatát Köteles Zoltán Jenő polgármester, Vereb Község Önkormányzatát Kurcz Mária polgármester, Sukoró Község Önkormányzatát Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester, Zichyújfalu Község Önkormányzatot Füzesiné Kolonics Ilona polgármester, Pázmánd Község Önkormányzatát Böjte Richárd polgármester, Martonvásár Város Önkormányzatát Dr. Szabó Tibor polgármester.

Az Áht. 11/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szervezeti átalakítással, átadás-átvétellel összefüggő feladatok végrehajtásáért felelős (átvételi felelős) Gerhard Ákos Emőd Velence Város Önkormányzata polgármestere, vagy az általa kijelölt személy.

A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. az Áht. 11/D. § (2) bekezdésére tekintettel felhívja a hitelezőket, hogy a még le nem járt követelések megtérítését nem követelhetik, az Áht. szerinti feladat-átvételre hivatkozással szerződésüket, szerződéseiket nem mondhatják fel, valamint az Áht. 11/A. § (1a) bekezdése alapján a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségekből származó követeléssel összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti tagi helytállási kötelezettség nem áll fenn.

A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában álló ingatlanok (PDF)

 

mfp

Energiatudatos önkormányzat

energia

E-ügyintézés

E-ügyintézés

Keresés

hpdesign