Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben

Látogatók

Oldalainkat 471 vendég és 0 tag böngészi

Vereb Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

konyvtarA könyvtár az iskola épületében található, akadálymentes környezetben. 60 m2-en 6600 dokumentummal. A felnőtt szép- és szakirodalmi állományunk község szinten gazdagnak mondható. A gyerekállomány gyarapítása fontos számunkra. 

 

Cím

2477 Vereb, Berényi út 4.

Könyvtáros

Kerekes Erzsébet

Telefon

06-22-464-667

Település honlapja

https://www.vereb.hu/

KSZR-tagság kezdete

2019

Nyitva tartás

Hétfő: 8:00 - 12:00

Kedd: zárva

Szerda: 13:00 - 17:00

Csütörtök: zárva

Péntek: 9:00 - 11:00

 

Küldetésnyilatkozat

Feladatának tekinti a település minden lakójának információhoz való szabad hozzáférését, a könyvtári szolgáltatások egyenlő eséllyel biztosítását, az oktatás segítését.

Támogatni kívánja:

 • az oktatás különböző szintjén tanulókat,
 • az életen át tartó tanulást,
 • a szabadidő hasznos eltöltését,
 • a gyermekek olvasóvá nevelését,
 • a lakosság közhasznú és egyéb információhoz jutását.

Ezen célok megvalósítása érdekében:

 • Állományát gyűjtőkörének megfelelően folyamatosan gyarapítja, gondozza, feltárja.
 • Szolgáltatásait a felmerülő igényekhez igazítja, differenciálja.
 • Részt vesz a könyvtárközi kölcsönzési rendszerben.
 • Eszközeinek segítségével biztosítja a technika új vívmányainak elérhetőségét.
 • Szakmai fejlődésével elősegíti a szolgáltatások minőségének javítását.

Könyvtárhasználati szabályzat

A látogatók térítésmentesen jogosultak a dokumentumok helyben használatára, az állományfeltáró eszközök használatára, a könyvtárról és a könyvtári rendszerről tájékoztató információkra.
Be kell iratkoznia annak, aki a dokumentumokat kölcsönözni kívánja, a számítógépes adatbázisokat használja (kivéve azokat, amelyek a könyvtár állományáról tájékoztatnak), szakirodalmi tájékoztatást, irodalomkutatást kér.

Beiratkozási díj nincs.
 
Térítéses szolgáltatások és díjak

Fénymásolás, nyomtatás

 • A/4 fekete-fehér 20,- Ft/oldal
 • A/4 színes 60,- Ft/oldal

Kölcsönzési idők a különböző dokumentum típusoknál

Könyv: egy alkalommal 6 könyv kölcsönözhető.
Kölcsönzés határideje 4 hét.
DVD: egy alkalommal 3 vihető el.
Kölcsönzés határideje 1 hét.
Zenei CD: egy alkalommal 3 kölcsönözhető.
Kölcsönzés határideje 1 hét.
 
Szankciók (késedelem, lopás, felszólítások, rongálás)

Késedelmi díj:
Dokumentumonként 10,- Ft/nap
I., II., III. felszólítás 200,- Ft/ felszólítás
Tértivevény I., II. 1000,- Ft/ tértivevény

Szolgáltatások

Előjegyzési díj nincs.

Egyéb

- Könyvtárközi kölcsönzésnél, ha az olvasó részére kért könyvért az azt megküldő könyvtár térítést kér, akkor annak összege és a visszaküldés postai díja.
- Elveszett dokumentum esetén elsősorban a dokumentum egy másik, ugyanazon kiadású példányát kell az olvasónak beszereznie, ha ez nem sikerül, a könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékét, illetve másolási díját kéri.
Vereb Község Önkormányzata pályázati nyertese a Digitális Jólét Programnak.

Mit is nyújtunk?

Térítésmentesen segítséget nyújtunk az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatában, hivatalos on-line felületek kezelésében, a laptop, tablet, mobiltelefonok használatának elsajátításában, elektronikus számlabefizetések, e-Kormányzati szolgáltatásokhoz, könyvtári on-line katalógus használatához.
Igénybe vehető szolgáltatásaink: fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, gépelés.

dgitalisjoletKönyvtárunkban 2008. március 1-jétől ePont működött, majd 2018 októberétől DJP pont működik.

Kialakításában fontos érv volt:

 • a digitális írástudásban való lemaradásunkat próbáljuk megfékezni, segítsük az információs társadalomba való bekapcsolódást,
 • segítsük elő a kistelepülésünkön élők információs társadalmi felzárkóztatását,
 • növeljük a számítógépet és az internetet használók számát,
 • az e-közszolgáltatások széleskörű igénybevételét támogassuk, például a munkavállalás, álláskeresés, tanulás, ügyintézés, művelődés, érdekvédelem, közügyek terén.
 • elektronikus közszolgáltatások teljes körű elérhetőségét tanácsadói szolgáltatással támogatva,
 • az e-információkhoz való hozzáférés lehetőségének felismertetését,
 • alapszintű képzési programo(ka)t a digitális írástudatlanság csökkentésére, javítva a digitális esélyegyenlőséget, a résztvevők releváns kompetenciáit és foglalkoztatási esélyeit.

Térítésmentes szolgáltatások

 • számítógép-használat,
 • internethasználat,
 • számítógép kezelés és internethasználat segítése.

Térítéses szolgáltatások

Fénymásolás, nyomtatás

 • A/4 fekete-fehér 20,- Ft/oldal
 • A/4 színes 60,- Ft/oldal

Reméljük, nyitva tartásunk az Ön igényeinek is megfelel, és hamarosan a szolgáltatásunkat igénybe vevők között köszönthetjük.
 
Kerekes Erzsébet DJP mentor
+36/70/4334/009

 

mfp

Energiatudatos önkormányzat

energia

E-ügyintézés

E-ügyintézés

Keresés

hpdesign